Pojedynczy Punkt Kontaktowy w ogólnym zarysie

Przewodnik po urzędach dla przedsiębiorców

Poszukujecie Państwo informacji dla konkretnej procedury administracyjnej lub formularza? Chcielibyście Państwo załatwić formalności związane z konkretnym przedsięwzięciem online? W Pojedynczym Punkcie Kontaktowym Państwa przedsięwzięcie może być szybko i z łatwością zrealizowane:

 • pewna obsługa urzędowa z jednej ręki
 • indywidualne wsparcie
 • łatwo dostępne i zrozumiałe informacje
 • realizacja procedury online na życzenie

Udostępniamy przyjazny dla przedsiębiorców elektroniczny dostęp do administracji jako część europejskiej sieci – Pojedynczych Punktów Kontaktowych. Informujemy o wymaganiach stawianych podczas zakładania i wykonywania działalności gospodarczej oraz łączymy różnorodne działy administracji i izb.

Nasze doradztwo oraz informacje są bezpłatne. Informację, kiedy powstaje opłata dla osoby do kontaktu Pojedynczego Punktu Kontaktowego, można zasięgnąć na stronie pomocy.

Vorschaubild Video

Wspólna jednostka koordynująca

Zadania

 • Pomagamy znaleźć właściwy Pojedynczy Punkt Kontaktowy.
 • Jesteśmy partnerami do kontaktu w przypadku zasadniczych pytań pomiędzy doradcami Pojedynczego Punktu Kontaktowego a właściwymi urzędami.
 • Koordynujemy współpracę doradców Pojedynczych Punktów Kontaktowych.
 • Jesteśmy centralnym punktem kontaktowym wszystkich spraw Pojedynczych Punktów Kontaktowych.

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg
Heide Klopp
Telefon: 0395 5597-5115
faks: 0395 5597-5116

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Zadania

 • Jesteśmy PPK dla wszystkich działalności w regionie Izby z wyłączeniem rzemiosła.
 • W konkretnych przypadkach wyszukujemy dla Państwa potrzebne informacje, doradzamy i koordynujemy Państwa sprawy wobec właściwych urzędów.
 • Jesteśmy Wspólną Jednostką Koordynującą wszystkich PPK w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg
Andrea Grimme
Telefon: 0395 5597-115
faks: 0395 5597-116
Heide Klopp
Telefon: 0395 5597-115
faks: 0395 5597-116

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostoku

Zadania

 • Jesteśmy PPK dla wszystkich działalności w regionie Izby z wyłączeniem rzemiosła.
 • W konkretnych przypadkach wyszukujemy dla Państwa potrzebne informacje, doradzamy i koordynujemy Państwa sprawy wobec właściwych urzędów.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rostoku
Ernst-Barlach-Straße 1-3
18055 Rostock
Nicole Vogelsang
Telefon: 0381 338-115
faks: 0381 338-3115

Izba Przemysłowo-Handlowa w Schwerinie

Zadania

 • Jesteśmy PPK dla wszystkich działalności w regionie Izby z wyłączeniem rzemiosła.
 • W konkretnych przypadkach wyszukujemy dla Państwa potrzebne informacje, doradzamy i koordynujemy Państwa sprawy wobec właściwych urzędów.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Schwerinie
Ludwig-Bölkow-Haus
Graf-Schack-Allee 12
19053 Schwerin
Patrick Stöhr
Telefon: 0385 5103-114
faks: 0385 5103-9114

Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Zadania

 • Jesteśmy PPK dla wszystkich działalności w regionie Izby z zakresu rzemiosła.
 • W konkretnych przypadkach wyszukujemy dla Państwa potrzebne informacje, doradzamy i koordynujemy Państwa sprawy wobec właściwych urzędów.

Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Schwaaner Landstraße 8
18055 Rostock
Felix Harrje
Telefon: 0381 4549-115
faks: 0381 4549-139

Izba Rzemieślnicza w Schwerinie

Zadania

 • Jesteśmy PPK dla wszystkich działalności w regionie Izby z zakresu rzemiosła.
 • W konkretnych przypadkach wyszukujemy dla Państwa potrzebne informacje, doradzamy i koordynujemy Państwa sprawy wobec właściwych urzędów.

Izba Rzemieślnicza w Schwerinie
Friedensstraße 4 a
19053 Schwerin
Steffen Rötz
Telefon: 0385 7417-115
faks: 0385 5103-9115

Instytucja Pojedynczych Punktów Kontaktowych jest istotnym elementem europejskiej dyrektywy (Dyrektywa 2006/123/EG Parlamentu Europejskiego i Rady dot. usług na rynku wewnętrznym). Za jej pomocą osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą mogą wykonać wszelkie konieczne czynności administracyjne poprzez sieć przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Celem Pojedynczego Punktu Kontaktowego jest zredukowanie koniecznych wizyt w urzędach. Zamiast osobistego kontaktu z pojedynczymi urzędami lub stowarzyszeniami istnieje możliwość, powierzenia tych zadań Pojedynczemu Punktowi Kontaktowemu. Z Pojedynczym Punktem Kontaktowym można kontaktować się online, osobiście, telefonicznie lub za pomocą e-mail.

Ze strony Pojedynczego Punktu Kontaktowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego udostępniane są następujące informacje:

 • Wymogi, postępowania oraz formalności związane z założeniem i prowadzeniem działalności
 • Dane kontaktowe do właściwych urzędów
 • Dane kontaktowe do wspierających związków i organizacji
 • W kwestiach spornych będąca do dyspozycji pomoc prawna
 • Dostęp do publicznych rejestrów i baz danych.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim zadanie Pojedynczego Punktu Kontaktowego zostało powierzone izbom gospodarczym zgodnie z ustawą dot. stworzenia Pojedynczych Punktów Kontaktowych (EAPG M-V). Izby Przemysłowo-Handlowe oraz Izby Rzemieślnicze dysponują rzeczowo szeroką i głęboką ofertą doradczą oraz pomagają przy wszelkich czynnościach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W przypadku niepewności, która izba jest dla Państwa właściwą, należy skorzystać z wyszukiwarki kompetencji lub skontaktować się ze Wspólnym Punktem Kontaktowym Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Konieczne procedury i formalności administracyjne związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności mogą być zrealizowane w formie elektronicznej. Po krótkim zameldowaniu w systemie do Państwa dyspozycji jest asystent wypełniania wniosków. Po wprowadzeniu koniecznych danych związanych z przedsięwzięciem, można wypełniać formularze oraz przesyłać dokumenty drogą elektroniczną. Pojedynczy Punkt Kontaktowy służy jako pośrednik i przekazuje dokumenty do właściwych urzędów. Odpowiedź urzędu przesłana zostanie na Państwa elektroniczną skrzynkę. Można mieć bezpośredni wgląd do postępu Państwa sprawy.