Ochrona danych

Ochrona danych

Cieszymy się z zainteresowania naszym portalem internetowym. Ochrona Państwa danych osobowych podczas pobierania, przetwarzania oraz korzystania w trakcie wizyty jest dla nas ważnym aspektem. Jako podmiot publiczny podlegamy przepisom Krajowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby Państwa dane były jak najlepiej chronione. Przetwarzanie Państwa danych wynika z właściwych regulacji prawnych. Następnie uzyskacie Państwo informacje, które dane podczas wizyty na stronie zostaną zapisane oraz jak będą wykorzystywane:

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Każdorazowy dostęp do naszego portalu oraz pobranie pliku przechowywanego na portalu będzie protokołowane. Zapisanie służy dla wewnętrznych celów systemowych i statystycznych. Protokołowane będą: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, raport o skutecznym pobraniu, przeglądarka oraz wywołująca domena.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

O ile przekażą nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystamy je wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub opracowania Państwa sprawy oraz dla celów technicznej administracji.

W celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub opracowania Państwa sprawy ewentualnie przekierujemy Państwa dane do właściwej komórki. Ponadto dane nie będą przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w innych niż podanych celach bez Państwa pisemnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej bezterminowej zgody.

Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje w przypadku, kiedy dane w określonym celu nie są już konieczne lub w przypadku, kiedy zapis danych z innych ustawowych powodów jest niedopuszczalny.

Prawo do informacji

Na podstawie indywidualnego pisemnego zapytania chętnie poinformujemy Państwa o zapisanych danych osobowych.