Pochodzenie zdjęć

Informacje o prawach autorskich wykorzystywanych zdjęć

Do przedstawienia stron na portalu rządowym wykorzystane zostały pojedyncze zdjęcia komercyjnych oferentów.

O ile bezpośrednio przy właściwych zdjęciach nie zostały nazwane informacje o prawach autorskich, nazwane zostają poniżej.

  • Uznanie kwalifikacji zawodowych: Thomas Kunsch
  • Przekładnie namalowane kredą na tablicy (Asystent składania wniosków): fotogestoeber
  • Notebook z polem wyszukiwania (Działania A-Z):Rawpixel.com
  • Kartki na notatki ze znakiem zapytania (Pomoc): patpitchaya
  • Kostki paragwajowe (Pomoc prawna): fotogestoeber
  • Stos plików (Rejestracyjne i baza danych): Maksym Yemelyanov
  • Checkboxy (Top 10 najważniejszych usług): dzakymurad
  • Kartki na notatki na oknie (Stowarzyszenia i organizacje): Robert Kneschke
  • Strzałki kierunkowe na ulicy (Przewodnik po urzędach):WoGi
  • Strzałka pokazuje drogę z labiryntu (Przegląd Punktów Kontaktowych): Ra2 studio