Język, accesskey 1, Bezpośrednio do treści, accesskey 2, Bezpośrednio do nawigacji głównej, accesskey 3

Jednolity System Nawiązywania Kontaktów (EA) w Meklemburgii-Pomorzu PrzednimWybierz język:

Deutsch | English | Polski

Ochrona danych osobowych

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszym portalem internetowym. Ważnym jest dla nas przy tym, aby Państwa dane wykorzystywane podczas odwiedzania naszych stron, przetwarzania i wykorzystania tych danych były odpowiednio chronione. Jako podmiot publiczny podlegamy przepisom Krajowej Ustawy o Ochronie Danych Oosobowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Mając w jakikolwiek sposób do czynienia z Państwa danymi zawsze staramy się o jak największe bezpieczeństwo. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w oparciu o odnośne regulacje prawne. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym, jakie Państwa dane są gromadzona podczas wizyty na naszych stronach i w jaki sposób są one dalej wykorzystywane:


1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych


Każdo wejście na nasz portal internetowy oraz każdo ściągnięcie danych z tego portalu są protokołowane. Gromadzenie tych informacji służy wewnętrznym celom prowadzenia systemu oraz celom statystycznym. Dane te obejmują: nazwę przeglądanego pliku, datę i godzinę przeglądania, ściągniętą ilość danych, zgłoszenie o skutecznym ściągnięciu danych, informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej i wywoływanych domenach.


2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych


Jeżeli przekazali nam Państwowo do dyspozycji dane o charakterze osobowym, wykorzystujemy je wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytania bądź do jego opracowania oraz do celów administracji technicznej.

Celem przygotowania odpowiedzi na Państwa pytanie bądź opracowania Państwa sprawy Państwa dane są przekazywane, jeśli okaże się to konieczne, do właściwej komórki w naszej strukturze. Poza tymi czynnościami Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim bądź wykorzystywane w innych niż podane wyżej celach bez Państwa pisemnej zgody. Macie też Państwo prawo do wycofanie tej zgody w każdej chwili z mocą od momentu złożenia pisemnego odwołania.

Wykasowanie zgromadzonych danych o charakterze osobowym następuje, jeśli ich znajomość nie jest już konieczna do realizowania celu, w którym zostały zapamiętane lub gdy ich gromadzenie jest niedopuszczalne z innych powodów natury prawnej.


3. Prawo do informacji


Chętnie poinformujemy Państwa o zgromadzonych danych o charakterze osobowym – dotyczących Państwa, jeśli wystąpicie Państwo z odpowiednim przedmiotowym zapytaniem.

Dodatkowe informacje

Ważne liki dotyczące Meklemburgii – Pomorza Przedniego


Mecklenburg-Vorpommern / MV "a world of good"