Język, accesskey 1, Bezpośrednio do treści, accesskey 2, Bezpośrednio do nawigacji głównej, accesskey 3

Jednolity System Nawiązywania Kontaktów (EA) w Meklemburgii-Pomorzu PrzednimWybierz język:

Deutsch | English | Polski

Impressum

Oferent

Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0) 395 / 55 97-0
Fax: +49 (0) 395 / 55 97-510
E-Mail: info@neubrandenburg.ihk.de
www.neubrandenburg.ihk.de


Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Prezydent
Dr. Wolfgang Blank
Dyrektor Generalny
Torsten Haasch


Izba Przemysłowo - Handlowa w Rostoku
Ernst-Barlach-Str. 1-3
18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 / 338-0
Fax: +49 (0) 381 / 338-409
E-Mail: info@rostock.ihk.de
www.rostock.ihk24.de


Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Prezydent
Claus Ruhe Madsen
Dyrektor Generalny
Jens Rademacher

Izba Przemysłowo - Handlowa w Schwerinie
Ludwig-Bölkow-Haus
Graf-Schack-Allee 12
19053 Schwerin
Tel.: +49 (0) 385 / 51 03-0
Fax: +49 (0) 385 / 51 03-999
E-Mail: info@schwerin.ihk.de
www.ihkzuschwerin.de


Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Prezydent
Hans Thon
Dyrektor Generalny
Siegbert Eisenach

Izba Rzemieślnicza Wschodniej Meklemburgii - Pomorza Przedniego
Schwaaner Landstraße 8
18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 / 45 49-0
Fax: +49 (0) 381 / 45 49-139
E-Mail: info@hwk-omv.de
www.hwk-omv.de


Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Prezydent
Hans-Peter Siegmeier
Dyrektor Generalna
Claudia Alder


Izba Rzemieślnicza w Schwerinie
Friedensstraße 4a
19053 Schwerin
Tel.: +49 (0) 385 / 74 17-0
Fax: +49 (0) 385 / 71 60-51
E-Mail: info@hwk-schwerin.de
www.hwk-schwerin.de


Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu:

Prezydent
Peter Günther
Dyrektor Generalny
Edgar Hummelsheim


Urząd nadzorujący:

Ministerstwo Gospodarki
Meklemburgii – Pomorza Przedniego
Johannes-Stelling-Str. 14
19053 Schwerin
Tel.: +49 (0) 385 / 588-5007
Fax: +49 (0) 385 / 588-5861
E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
www.wm.mv-regierung.de

 

Sprawy techniczne związane z portalem:

DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Lübecker Straße 283
19059 Schwerin
Tel.: +49 (0) 385 / 48 00-0
Fax: +49 (0) 385 / 48 00-487
E-Mail: marketing@dvz-mv.de
www.dvz-mv.de


Źródła: 

Zdjęcia wykorzystane w niniejszym portalu pochodzą z agencji zdjęciowej www.fotolia.com.

 

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treść


Treści na naszych strona został przygotowane z największą starannością. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za ich prawdziwość, kompletność i aktualność. Jako oferent określonych usług jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o Telemediach odpowiedzialno za treści własne na zasadach ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o Telemediach nie jesteśmy jednak jako oferenci określonych usług zobowiązani do kontrolowania przekazanych bądź zapamiętanych informacji obcych ani do badania okoliczności świadczących o sprzeczności z prawem informacji obcych. Okoliczności te nie wykluczają zobowiązania do usunięcia lub zamknięcia dostępu do pewnych informacji zgodnie z zasadami ogólnymi. Jednak odnośna odpowiedzialność cywilna możliwa jest dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie powzięcia wiedzy o przedmiotowym naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy odnośne treści.


Odpowiedzialność za linki


Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego tez nie możemy przejąć za nie odpowiedzialności. Za treści stron, do których linki znajdują się na naszym portalu, odpowiada każdorazowo ich oferent albo operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały w momencie tworzenia linku sprawdzone pod kątem zgodności ich treści z prawem. W momencie tworzenia linku nie zauważono żadnych treści sprzecznych z prawem. Nie można jednak domagać się stałej kontroli treści tych stron bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.


Prawa autorskie


Sporządzone przez operatora strony treści i dzieła podlegają ochronie zgodnie z niemieckim prawem autorskim. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnienia i każda inna formy ich wykorzystania wykraczająca poza granice ustanowione prawami autorskimi wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Ściąganie i kopiowanie tych stron dozwolone jest wyłącznie w celach prawnych a nie komercyjnych. Jeżeli treści na tych strona nie zostały sporządzone przez operatora strony, uwzględnić należy prawa autorskie podmiotów trzecich. W tym celu tresci objęte ochroną w ramach praw autorskich podmiotów trzecich są szczególnie wyróżnione. Jeżeli jednak mimo wszystko zauważycie Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednie szybkie powiadomienie nas. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Dodatkowe informacje

Ważne liki dotyczące Meklemburgii – Pomorza Przedniego


Mecklenburg-Vorpommern / MV "a world of good"